یکشنبه - ۲۸ شهریور - ۱۴۰۰
ساعت :

ایستگاه صلواتی

آدرس نوع خدمات دهی نام ایستگاه
متن نمونه متن نمونه متن نمونه
متن نمونه متن نمونه متن نمونه
متن نمونه متن نمونه متن نمونه
متن نمونه متن نمونه متن نمونه


درباره ما

شورای هیئات مذهبی استان خراسان رضوی تاسیس 1381/10/10

آدرس :مشهد - بلوار مدرس-سازمان تبلیغات اسلامی-شورای هیئات مذهبی

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۲۴۰۲۳۰

دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۱۸۲۵۰

Search