دوشنبه - ۱۳ مرداد - ۱۳۹۹
ساعت :

ایستگاه های پذیرایی

ایستگاه

نام(*)
Invalid Input

نام خانوادگی(*)
Invalid Input

نام پدر(*)
Invalid Input

ایمیل(*)
Invalid Input

شماره شناسنامه(*)
Invalid Input

تاریخ تولد(*)
Invalid Input

محل تولد(*)
Invalid Input

محل صدور(*)
Invalid Input

کد ملی(*)
Invalid Input

آدرس(*)
Invalid Input

تلفن(*)
Invalid Input

آدرس محل کار(*)
Invalid Input

تلفن محل کار(*)
Invalid Input

کد پستی(*)
Invalid Input

تلفن همراه(*)
Invalid Input

نام هیئت مذهبی(*)
Invalid Input

کد شناسایی هیئت(*)
Invalid Input

نوع پذیرایی(*)

Invalid Input

اسکان زائر(*)

Invalid Input

تعداد خواهران
Invalid Input

تعداد برادران
Invalid Input

محل اسکان(*)
Invalid Input

تعداد مستخدمین خواهر(*)
Invalid Input

تعداد مستخدمین برادر(*)
Invalid Input

انشعاب برق(*)

Invalid Input

انشعاب آب(*)

Invalid Input

انشعاب گاز(*)

Invalid Input

آدرس ایستگاه صلواتی(*)
Invalid Input

زمین ایستگاه صلواتی(*)

Invalid Input

تامین و امکانات و تجهیزات(*)

Invalid Input

تامین وسایل پذیرایی(*)

Invalid Input

خدمات درمانی(*)

Invalid Input

تعداد سرویس بهداشتی خواهران(*)
Invalid Input

تعداد سرویس بهداشتی برادران(*)
Invalid Input

حمام(*)

Invalid Input

نفر اول در صورت غیاب(*)
Invalid Input

نفر دوم در صورت غیاب(*)
Invalid Input

نفر سوم در صورت غیاب(*)
Invalid Input

یک قطعه عکس 3*4(*)
Invalid Input

اسکن کارت ملی
Invalid Input

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
Invalid Input

درباره ما

شورای هیئات مذهبی استان خراسان رضوی تاسیس 1381/10/10

آدرس :مشهد - بلوار مدرس-سازمان تبلیغات اسلامی-شورای هیئات مذهبی

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۲۴۰۲۳۰

دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۱۸۲۵۰

Search