یکشنبه - ۲۸ شهریور - ۱۴۰۰
ساعت :

اطلاعات تکميلي

  • مشخصات مسئولین لورم ایپسوم
  • زمان برگزاری لورم ایپسوم
  • آدرس لورم ایپسوم

اطلاعات تکميلي

  • مشخصات مسئولین لورم ایپسوم
  • زمان برگزاری لورم ایپسوم
  • آدرس لورم ایپسوم

اطلاعات تکميلي

  • مشخصات مسئولین لورم ایپسوم
  • زمان برگزاری لورم ایپسوم
  • آدرس لورم ایپسوم

درباره ما

شورای هیئات مذهبی استان خراسان رضوی تاسیس 1381/10/10

آدرس :مشهد - بلوار مدرس-سازمان تبلیغات اسلامی-شورای هیئات مذهبی

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۲۴۰۲۳۰

دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۱۸۲۵۰

Search