یکشنبه - ۲۸ شهریور - ۱۴۰۰
ساعت :

شهید

اطلاعات تکميلي

 • نام متن نمونه
 • نام خانوادگی متن نمونه
 • تاریخ شهادت متن نمونه
 • محل شهادت متن نمونه

شهید

اطلاعات تکميلي

 • نام متن نمونه
 • نام خانوادگی متن نمونه
 • تاریخ شهادت متن نمونه
 • محل شهادت متن نمونه

شهید

اطلاعات تکميلي

 • نام متن نمونه
 • نام خانوادگی متن نمونه
 • تاریخ شهادت متن نمونه
 • محل شهادت متن نمونه

درباره ما

شورای هیئات مذهبی استان خراسان رضوی تاسیس 1381/10/10

آدرس :مشهد - بلوار مدرس-سازمان تبلیغات اسلامی-شورای هیئات مذهبی

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۲۴۰۲۳۰

دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۱۸۲۵۰

Search