دوشنبه - ۵ آبان - ۱۳۹۹
ساعت :

شهید

اطلاعات تکميلي

  • نام: متن نمونه
  • نام خانوادگی: متن نمونه
  • تاریخ شهادت: متن نمونه
  • محل شهادت: متن نمونه

درباره ما

شورای هیئات مذهبی استان خراسان رضوی تاسیس 1381/10/10

آدرس :مشهد - بلوار مدرس-سازمان تبلیغات اسلامی-شورای هیئات مذهبی

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۲۴۰۲۳۰

دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۱۸۲۵۰

Search