دوشنبه - ۵ آبان - ۱۳۹۹
ساعت :

شهرستان مه ولات

رئیس شورا

سید مهدی طباطبایی

09126880577

رئیس اداره

لطفی

09155009846

رئیس کانون

محمود اکبرزاده

09155094324

اخبار شهرستان مه ولات

Found no item!

درباره ما

شورای هیئات مذهبی استان خراسان رضوی تاسیس 1381/10/10

آدرس :مشهد - بلوار مدرس-سازمان تبلیغات اسلامی-شورای هیئات مذهبی

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۲۴۰۲۳۰

دورنگار: ۰۵۱۳۲۲۱۸۲۵۰

Search